Category: Центрове

Центрове за Помощ

Центрове за помощ към които може да се обърнете при проблеми с наркотици, алкохол и хазарт. Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта – /линк/ Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата” /линк/ Нископрагови програми...